Pravidla pro čerpání dotací ze strukturálních fondů EU procházejí v roce 2014 zásadními změnami a novelizacemi, které se dotknou prakticky všech oblastí. Jaká budou nová pravidla pro čerpání dotací v letech 2014–2020? Co přinesou českým podnikatelům? Získejte důležité informace o možnostech čerpání dotací z veřejných zdrojů v novém programovém období, abyste se mohli rozhodnout, jak veřejnou podporu využít ve Váš prospěch.