DETAIL SEMINÁŘE

Zákon o obchodních korporacích a nový občanský zákoník – nové povinnosti při správě obchodních společností

Nová pravidla fungování obchodních korporací a odpovědnosti statutárních orgánů od 1. 1. 2014

Od 1. ledna 2014 musí obchodní korporace, jejich ředitelé, jednatelé a členové představenstev respektovat nová pravidla v souvislosti s nabytím účinnosti nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Jedná se o rozsáhlé změny, které se dotýkají mnoha oblastí fungování společností. Jaké aktivní kroky je nezbytné podniknout a co všechno se mění?

Přednáší Mgr. Jan Turek, Mgr. Dalibor Šimeček
Místo konání Konferenční centrum hotelu Globus
Datum konání 28. 01. 2014
Cena   4890 Kč
V ceně je zahrnuto 2 x občerstvení, teplý oběd, výukové materiály a certifikát. Při přihlášení více účastníků Vám poskytneme slevu 15 %. Uvedená cena je bez DPH.

Popis semináře


Zaměření semináře

Nový občanský zákoník (NOZ) a Zákon o obchodních korporacích (ZOK) od 1. 1. 2014 významně zasahují do praxe obchodních společností a do fungování většiny oblastí soukromého práva. Zásadní změnou je především zrušení dvojkolejnosti občansko- a obchodněprávní úpravy, kdy základem všech soukromoprávních vztahů je NOZ a čistě korporátní záležitosti, týkající se zakládání a správy obchodních společností a družstev (obojí společně nově označované jako obchodní korporace), upravuje samostatný zákon o obchodních korporacích (ZOK), který nabyl účinnosti spolu s NOZ. Seminář Vás seznámí s principy nového soukromého práva, na kterých je korporátní právo od začátku roku 2014 vystavěno, a zaměří se na konkrétní instituty a změny, které zasáhnou do běžného fungování korporací, vysvětlí je a upozorní na jejich praktické dopady.

Rekodifikace práva obchodních společností přináší změny v zažitých způsobech zakládání, fungování a správy obchodních korporací. Změny postihují rovněž orgány korporací, způsoby jejich jednání, odpovědnosti apod. Seznamte se s těmito změnami, s konkrétními kroky, které jste nuceni v souvislosti s nabytím účinnosti NOZ a ZOK podniknout, v jakých případech je nezbytné postupovat jinak, než jste byli doposud zvyklí, a na co si dát pozor. Výklad bude primárně zaměřen na společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti, mnoho závěrů je však obecně aplikovatelných též na obchodní korporace obecně.

Komu je seminář určen

Seminář Rekodifikace práva obchodních společností je určen posluchačům z podnikatelské a odborné sféry. Zejména statutární orgány a jejich členové, manažeři, podnikoví právníci, tedy osoby zodpovědné za vedení a správu obchodních korporací, jsou nuceni reagovat na legislativní změny v oblasti korporátního práva. Pro odbornou veřejnost pak jde o příležitost osvojit si nové instituty a změny v soukromém právu a utřídit si pohled na jejich aplikaci a fungování v praxi.

Program

8:45–9:00 Registrace účastníků + ranní káva
9:00–10:45 Základní představení nové a derogované právní úpravy, Principy nové právní úpravy, Komparace staré a nové úpravy, Relevantní vybrané pojmy a instituty zaváděné novým občanským zákoníkem, Právnické osoby (korporace, další právnické osoby, zastoupení právnické osoby…)
10:45–11:00 Přestávka na občerstvení
11:00–12:00 Založení a zrušení obchodní korporace (založení a vznik, vklady a podíly, zrušení a zánik), Orgány a členové obchodní korporace, Ručení orgánů a členů obchodní korporace
12:00–13:00 Společný oběd
13:00–14:30 Společnost s ručením omezeným (založení společnosti, společníci, orgány společnosti, základní kapitál, zrušení společnosti)
14:30–14:45 Přestávka na občerstvení
14:45–15:30 Akciová společnost (založení společnosti, akcie, akcionáři, orgány společnosti, základní kapitál, zrušení společnosti)
15:30–16:00 Závěrečná diskuse: odpovědi na Vaše dotazy
Místo konání a možnosti ubytování
Obchodní podmínky